Kvalita potravin, kontrola

HACCP systém k čemu je

HACCP systém

HACCP systém je základ

Každý podnik je povinen skladovat a vydávat pokrmy tak, aby nedošlo k ohrožení strávníků. Na internetu koluje řada článků o špatném skladování podniků, o nedostatečné hygieně prostředí, ploch pro přípravu pokrmů.

K předcházení rizik slouží zákonem stanovená dokumentace která se jmenuje HACCP, což by se dalo přeložit do volného překladu jako „analýza nebezpečí a kontrola kritických bodů„. Zkratka je Hazard Analysis and Critical Control Points. Narazil jsem na řadu článků o povinostech malých stánků, restaurací, nevyhovujících kontrol zmrzlin (neprošla více než polovina testovaných).

Správná hygiena

Právě z nedodržování správných postupů, dochází k obtížím strávníka, jako jsou bolesti břicha, průjem, zvracení a případná otrava. Podnik navíc riskuje špatné hodnocení, rozšíření špatného jména mezi zákazníky a nakonec i celkový úpadek návštěvnosti.
Určitě se stalo každému z nás, že po výborné večeři, návštěvy oblíbeného podniku bylo nevolno. Tato pochybení vznikají právě na základě nedodržování správných postupů.

Na tyto kritické body myslí právě dokumentace kritických a kontrolních kritických bodů, který musí mít vypracovaný každý podnik který nakládá, zpracovává, připravuje, vydává, rozváží pokrmy atd. k okamžité konzumaci. Systém HACCP správně stanový analýzu nebezpečí, kritické body, kontrolní kritické body, určí jejich nápravu v případě nedodržení pro eliminaci rizika. Dokumentace může být někdy velmi rozsáhlá, záleží na velikosti podniku.

Správně vypracovaná dokumentace je základ. Eliminuje rizika nákazy, rozšíří povědomí pracovníků o správných postupech, dodržíte zákonnou povinnost mít tuto dokumentaci kterou bude vyžadovat KHS, SZPI nebo KVS.

Jak na HACCP dokumentaci? Jak již bylo zmíněno, správně napsaná dokumentace je základ, proto se raději svěřit do rukou někoho, kdo má zkušenosti, prošel výrobou, prošel například na pozici provozního, pomohl mnoha podnikům atd. Dlouholeté zkušenosti jsou klíčové pokud hledáte firmu pro zpracování.

V případě že potřebujete správně vypracovaný systém HACCP, zjistit nedostatky a předejít problémům, ozvěte se společnosti HACCP-Pro.cz. Pokud si nejste jisti zda se Vás tato povinnost týká, podívejte se na následující odkaz: Kdo musí mít HACCP.